Ring til os på: 98375233

Vi sørger for, at du nemt og hurtigt får leveret tilstandsrapport og energimærke

Kontakt os på tlf. 98 375 233

For bygninger som ikke er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, det vil sige landbrugs- og erhvervsejendomme, etageejendomme og andelsboliger, kan vi på baggrund af en byggeteknisk gennemgang udarbejde en bygningsrapport.

Den byggetekniske gennemgang har til formål at afklare, hvordan den pågældende ejendoms byggetekniske tilstand er, i forhold til en tilsvarende ejendom af samme alder.

Bygningsrapporten beskriver den gennemgåede ejendoms synlige skader, fejl og mangler, og angiver evt. udbedringsforslag.

Bygningsrapporten udarbejdes på baggrund af en non-destruktiv besigtigelse.

En bygningsrapport giver dig ikke som en tilstandsrapport kombineret med en ejerskifteforsikring mulighed for at fraskrive dig dit 10 års ansvar for skjulte skader.

Hans Erik Ubbesen
Certificeret Bygningssagkyndig og Energikonsulent
Kridtbakken 5
9520 Skørping
Tlf.: 98375233
Mobil: 21609105
Mail: info@heubbesen.dk
Tilstandrapport

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energimærke

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Bygningsrapport

Tryk her for at læse mere


Læs mere