Ring til os på: 98375233

Vi sørger for, at du nemt og hurtigt får leveret tilstandsrapport og energimærke

Kontakt os på tlf. 98 375 233

Energimærkeordningen for bygninger er et led i gennemførelsen af EU´s bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne.

Ved udarbejdelse af et energimærke, gennemgår energikonsulenten bygningen grundigt efter energistyrelsens fastsatte regler, og vurderer alle bygningsmæssige forhold, som har betydning for bygningens energimæssige tilstand og energiforbrug.

Energimærkningen
• En standardiseret og dokumenteret karakteristik af en bygnings energimæssige
tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til
opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning.
• En dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger.

Det primære formål med energimærkning er at fremme energibesparelser og energieffektivitet i energiforbruget ved anvendelse af bygninger. Dette opnås ved at energimærkningen skal:
• oplyse potentielle købere eller lejere om bygningens energimæssige tilstand og de
forventede energiomkostninger ved normalt brug.
• oplyse bygningens ejer, administrator eller brugere om mulighederne for at
gennemføre energibesparende foranstaltninger eller effektivisere energiforbruget,
og dermed motivere til af gennemføre disse.

Hvilke boliger er omfattet ?
Energimærkning skal udarbejdes på enfamiliehuse, tofamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse, ejerlejligheder og nedlagte landbrug.

Hvem udfærdiger en energimærkningsrapport/ energimærke ?
Energimærkninger kan kun udarbejdes af beskikkede energikonsulenter, det vil sige personer, som er godkendt af Energistyrelsen til at udføre opgaven.

Gyldighed
Et energimærke er gyldigt i 7 til 10 år, for sommerhuse med et etageareal mellem 60-120 m2 er energimærket dog gyldigt i 10 år.

Sælgers oplysninger til energimærke
I forbindelse med udarbejdelse af et energimærke, skal sælger inden energikonsulentens besigtigelse af ejendommen udfylde et oplysningsskema med oplysninger om ejendommens nuværende energiforbrug, isoleringsforhold m.v.
Energirammeberegning
Energiramme
Ved ansøgning om byggetilladelse, efter 1 januar 2006, skal der medsendes en energiberegning, der viser den samlede energimængde, der skal tilføres en nybygning, udregnet som summen af energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.

En meget væsentlig forudsætning for at bygge, vil derfor fremover være overholdelse af en ramme for det beregnede energiforbrug.

Energimærkning ved nybyggeri samt om- og tilbygning
Indtil 1 januar 2006 var det kun lovpligtigt af få foretaget energimærkning af en bygning, når den skulle sælges. Efter 1 januar 2006 skal der ligeledes foreligge energimærkning af en bygning (incl. sommerhuse) inden den tages i brug i forbindelse med nybyggeri samt om- og tilbygning.

Keywords: Energimærkning Skørping |  Energimærkning Himmerland | Energimærkning Aalborg | Energimærkning Ålborg | Energimærkning Aars | Energimærkning Støvirng | Energimærkning Hobro | Energimærkning Aarhus | Energimærkning Randers |

Hans Erik Ubbesen
Certificeret Bygningssagkyndig og Energikonsulent
Kridtbakken 5
9520 Skørping
Tlf.: 98375233
Mobil: 21609105
Mail: info@heubbesen.dk
Tilstandrapport

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energimærke

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Bygningsrapport

Tryk her for at læse mere


Læs mere