Ring til os på: 98375233

Vi sørger for, at du nemt og hurtigt får leveret tilstandsrapport og energimærke

Kontakt os på tlf. 98 375 233

Indeklimaet her stor betydning for vores sundhed og trivsel

Mange forskellige faktorer har indflydelse på indeklimaet f.eks. temperatur, lys, ventilation, afgasning fra materialer m.v.. Men det viser sig, at den væsentlig årsag til indeklimaproblemer skyldes fugt, og når der er fugt i vore boliger, opholdsrum m.v., medfører det ofte skimmelvækst.

Gener ved skimmelvækst:
• Vækst af skimmelsvampe kan påvirke vores helbred
• Skimmelsvampe i vækst giver lugtgener (lugt af mug, kælder, sommerhus, tung
luft m.v.)
• Skimmelvækst er ikke kønt at se på, men ofte sidder skimmelvæksten skjult.
Menneskers reaktion overfor skimmelsvampe er meget forskellige, men allergikeres symptomer kan ofte afsløre problemet, før de kan ses, måles eller registreres af andre.

Symptomer forårsaget af skimmelvækst:
Almene - Hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt og svimmelhed
Specifikke - Øjenkløe, tilstoppet næse, hæshed, rødme og brændende hud.
Allergikere - Høfeber, øjenkatar, astma og eksem.

Indeklima-/ skimmelundersøgelse
Når vi foretager en skimmelundersøgelse, måler vi bl.a. fugtindholdet i relevante bygningsdele for derigennem at fastslå mulige årsager til evt. skimmelvækst. Ved undersøgelsen inddrages desuden al tilgængelig information, ligesom en snak med ejendommens brugere er vigtige, for at fastligge og løse evt. indeklima-/ skimmelproblemer.

Rapport
Når undersøgelsen er afsluttet, kan der efter ønske udarbejdes en overskuelig rapport, der angiver årsag og evt. forslag til løsning af problemet

Hans Erik Ubbesen
Certificeret Bygningssagkyndig og Energikonsulent
Kridtbakken 5
9520 Skørping
Tlf.: 98375233
Mobil: 21609105
Mail: info@heubbesen.dk
Tilstandrapport

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energimærke

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Bygningsrapport

Tryk her for at læse mere


Læs mere